Hyväntekeväisyys

Pussykka lahjoittaa 25% jokaisen tuotteen tuotosta hyväntekeväisyyteen parantamaan naisten asemaa Suomessa ja kansainvälisesti. Jotta hyväntekeväisyys tavoittaisi naiset mahdollisimman laajasti, ovat kohteet vuosittain vaihtuvia. 

2019-2020
SOLIDAARISUUS
SILPOMATON -kampanja

Tiesitkö, että arviolta noin 200 miljoonaa tyttöä ja naista elävät silvottuna? 

...200 miljoonaa...

Tyttöjen sukupuolielinten silpominen on ikivänha perinne, jonka uskotaan olevan hyväksi tytölle, vahvistavan häntä ja saattamaan hänet naisellisuuteen. Näin hänet pidetään avioliittokelpoisena. Silpominen aiheuttaa lukuisia psyykkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä terveyshaittoja ja voi pahimmillaan johtaa tytön kuolemaan. Näitä terveydellisiä haittoja ei kuitenkaan osata liittää silpomiseen, vaan nähdään ne osana jokaisen naisen elämää.


Suomalainen Solidaarisuus-järjestö on parantanut naisten asemaa ja toimeentuloa jo vuosikymmenten ajan. Solidaarisuus toimii tällä hetkellä kolmessa eri maassa missä apua todella tarvitaan; Nicaraguassa, Somalimaassa ja Keniassa. Naisiin kohdistuva väkivalta lisää eriarvoisuutta ja jarruttaa kehitystä - kaikkialla maailmassa. Solidaarisuus rakentaa maailmaa, jossa yksikään nainen ei kärsi väkivallasta eikä kukaan elä köyhyydessä.

Kaikki toiminta perustuu Solidaarisuuden arvoihin; Solidaarisuuteen, Oikeudenmukaisuuteen, Tasa-arvoisuuteen ja Osallisuuteen. 

Solidaarisuus uskoo vahvasti, että ongelmat on ratkaistavissa kestävällä tavalla yhdessä toimimalla. He tekevät töitä sitkeästi ja paikan päällä siellä, missä apua todella tarvitaan. Erityisiä asiantuntijoita he olevat tyttöjen sukupuolielinten silpomisen vastaisessa työssä.

Solidaarisuuden Silpomaton -kampanja toimii kehitysmaissa 9 eri kylässä. He toimivat yhdessä paikallisten vaikuttajien, kuten esim. opettajien ja päättäjien, kanssa ja kouluttavat vanhempia tyttöjen sukupuolielinten silpomisen haitoista.


Solidaarisuus järjestää myös turvaleirejä tytöille keitä uhkaa silpominen. Leireissä lapsi saa tanssia, laulaa ja toteuttaa itseään. Siellä saa puhua ja oppia mm. kommunikaatiotavoista, huumeista ja väkivallasta, vuorovaikutuksesta ja myös silpomisesta. Halutaan lasten tietävän, että aikuiseksi naiseksi vartutaan ajan kanssa, eikä se vaadi minkään toimenpiteen läpikäymistä. Turvaleiri voi parhaimmillaan toimia korvaavana tapana siirtyä tytöstä naiseksi. Kuten silpomistoimenpiteen jälkeen, myös leirin lopuksi tyttöjä juhlitaan ja he saavat lahjoja.  

Silpomisperinne mielletään Keniassa naisten väliseksi asiaksi ja siitä puhuminen avoimesti miesten kanssa on tabu. Kulttuuriin juurtuneen perinteen kitkeminen ei onnistu ilman miesten osallistamista keskusteluun. On tärkeää saada myös miehet ymmärtämään silpomisen haittavaikutukset ja saada heidät mukaan vastustamaan perinnettä avoimesti yhteisössään. 

Silpomisperinne on mahdollista lopettaa, kun tieto silpomisen terveyshaitoista ja tyttöjen oikeuksista leviää yhteisön sisällä.


Nyt ollaan tasa-arvoisuuden ja ihmisoikeusten ytimessä! Todella osuva hyväntekeväisyyskohde Pussykalle.2018
NAISTEN PANKKI

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Tavoitteena on tukea kehitysmaiden naisten työtä köyhyyden voittamiseksi niin Afrikassa kuin muissakin maanosissa. Naiset ovat Naisten Pankin työn keskiössä. Tukemalla naista autamme koko perhettä ja myös koko yhteiskuntaa.

Naisten Pankin avulla yhä useampi kehitysmaiden nainen on saanut mahdollisuuden nousta köyhyydestä perheensä kanssa ja yhä useampi kylä voi paremmin ja ihmiset ympäri maailmaa ovat liittyneet mukaan toteuttamaan juurikin näitä asioita. 

" Kekseliäisyyttä ja sitkeyttä tarvitaan vaikeuksien keskellä, ilo rohkaisee jatkamaan, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuus auttavat eteenpäin, toivo muuttuu todeksi tekojen kautta ja läpinäkyvyys synnyttää luottamusta. "

-Naisten Pankki

Naisten Pankki ei ole pelkästään naisten juttu. Naiset ovat Naisten Pankin avun pääkohde mutta kyse ei kuitenkaan ole naiselta naiselle -tyyppisestä hankkeesta, vaan siitä, että auttamalla naista autamme hänen koko perhettään ja puolisoaan sekä koko kyläyhteisöä. Oma toimeentulo vahvistaa naisten roolia ja arvostusta. Naisten auttaminen on tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia kestävästi.

Naisten Pankki pyrkii pitämään toimintaa mahdollisimman tehokkaana. Rahan perillemeno mahdollistaa isot joukot vapaaehtoisia ketkä ovat antamassa aktiivista työpanostaan varainhankinnan puolesta. Kirkon Ulkomaanapu hallinnoi Naisten Pankin varoja ja toteuttaa hankkeet kehitysmaissa. Naisten Pankin vapaaehtoisverkosto keskittyy varojen keräämiseen ja valitsevat yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa avustuskohteet ja määrittelevät avustustoiminnan muodot. Hanketyötä tehdään kaikkien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan, sukupuoliseen suuntautumiseen tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kirkon Ulkomaanavun toiminnan ehdoton lähtökohta on tavoite auttaa ihmistä ja se, että auttamisen taustalla ei ole ajatusta käännyttämisestä tai avunsaajien vakaumuksen tai mielipiteiden muuttamisesta. 

Naisten Pankki on Suomalainen keksintö ja tukee todella osuvasti Pussykan arvoja. 

Tähän oli helppo lähteä mukaan!